ויזת חילופי מבקרים J1

עבור הישראלים, הביקור בארה”ב מצריך קבלת ויזה ואשרת כניסה. ויזת חילופי מבקרים J1, היא אחת מסוגי הויזות הקיימות, הניתנת עבור אלו שרוצים לבקר במסגרת תוכנית של הכשרה, לימודים או עבודה העומדת בתקנים הנדרשים. מי יכול להוציא ויזת חילופי מבקרים? איך מגישים את הבקשה ומהם התנאים וההגבלות של ויזה זו?

ויזת חילופי מבקרים J1

מי יכול להוציא ויזת חילופי מבקרים?

ויזת חילופי מבקרים, הנקראת ויזת J1, מיועדת עבור אלו שרוצים לבקר במדינה לצרכי עבודה, הכשרה, מחקר ולימודים מטעם מוסדות אקדמאים מאושרים הפועלים שלא למטרת רווח, או ארגונים העומדים בתנאים וכלולים ברשימת השגרירות האמריקאית. ברוב המקרים, מגישי ויזה J1 הם בוגרי תואר ראשון במוסדות אקדמאים מוכרים בארץ, סטודנטים במקצועות שונים כמו רפואה, עובדי אקדמיה שקיבלו מימון מתאם האקדמיה בארץ או בארה”ב, למשל, לצרכי מחקר או הכשרה.

 

כמו כן, ניתן להגיש בקשה לויזת 1J גם עבור תוכניות שונות הלוקחות חלק בפרויקטים השונים, כמו הדרכה במחנות קיץ ברחבי ארה”ב, התמחות במסגרת הכשרה סטודנטיאלית בתחומים מוגדרים או עבודה בטיפול בילדים בבתיהם של משפחות בתפקיד הנקרא “אופר”.

 

אשרת שהייה למשתתפי תוכנית הויזה לחילופי מבקרים:

ויזת J1, הכרחית עבור כל מי שמעוניין להשתתף בפרויקטים מסוג זה, גם אלו שברשותם ויזה אחרת כגון ויזה לארה”ב למטרת תיירות, או ויזה הניתנת במסגרת “תוכנית פטור מויזה”. מחזיקי ויזות אלו, יצטרכו להוציא בנוסף לויזה שברשותם, ויזה J1 על מנת לקחת חלק בתוכניות אלו. כמו כן, תהליך הוצאת הויזה ואופן השימוש בה זהה לויזות האחרות הניתנות לארה”ב. משמע, הויזה ניתנת על מנת להגיע אל גבולות המדינה, ואשרת השהייה ניתנת ונקבעת בכניסה למדינה על ידי קצין ההגירה.

 

כל הנכנס אל ארה”ב עם ויזה עובר דרך קצין ההגירה על מנת שזה יוודא שאכן מטרת הכניסה תואמת את מטרת הויזה. במידה וקצין ההגירה חושד שמבקש הכניסה עלול להיות מסוכן או בעל כוונות שונות כגון עבודה לא חוקית או השתקעות במדינה, הוא יכול לקצר את משך השהייה המותרת או להגבילה לחלוטין. במידה וויזת הכניסה אכן תואמת את מטרות הנוסע אין סיבה שהדבר יקרה, אולם מומלץ להחזיק במסמכים המעידים על קשר לארץ כגון אישורים ממוסד הלימודים בישראל. 

 

כיצד מגישים בקשת ויזת חילופי מבקרים J1?

תהליך הגשת הבקשה לויזת חילופי מבקרים דומה לכל תהליך אחר של בקשת ויזה לארה”ב. תחילה, יש להירשם לתכונית במסגרת חילופי מבקרים דרך אתר השגרירות ולקבל אישור. הגשת הבקשה מצריכה מילוי טפסים וקביעת תאריך לראיון בשגרירות. מבקש הבקשה מקבל טופס הנקרא DS-2019 מנציג התוכנית מטעמה הוא יוצא, עליו הוא והנציג צריכים להיות חתומים. מומלץ לצרף לבקשה אישור מימון על תוכנית מהאקדמיה, מוסד או המסגרת מתאמה נוסעים ואישורים נוספים המוכחים קשר לתוכנית אשר יתמכו בבקשה. לדוגמא, עבור היוצאים למחקר, אישור על מטרות המחקר. לחלופין, למבקשי הויזה לצרכי לימודים, אישור ממסגרת הלימודים.

 

אל הבקשה, יש לצרף תשלום אגרה הנקרא  “SEVIZ” בסך כ 200$. בהמשך, עם ההגעה לראיון יש למלא את טופס השגרירות ולשלם את אגרת הויזה בסך כ160$. אל הראיון יש להגיע עם כל הטפסים והמסמכים הקיימים. בנוסף, כל מסמך או אישור אחר המעיד על כוונותיכם הכנות לנסיעה כמו חוזה שכירות במקום אליו נוסעים, או מסמכים אחרים שמעידים על השתתפות בתוכנית ועל כוונה לחזור לארץ בסיום התקופה, ייסעו במהלך הראיון לתמוך בבקשתכם.

 

מה לגבי המשפחה?

ויזת J1 לרוב מאפשרת לצרף בני זוג נשואים וילדים מתחת לגיל 21. אולם, כל בקשה לויזה צריכה להיעשות בנפרד ולכן, עבור כל מצטרף יש למלא טופס נפרד לבקשה לויזה הנקראת J2. לרוב בני המשפחה יקבלו ויזה זהה על פי אותם תנאים ומגבלות כמו מבקש הבקשה המרכזי.

 

תנאי הויזה והגבלותיה:

התנאים וההגבלות של ויזת חילופי מבקרים משתנים בהתאם לתוכנית בה משתתפים ולמשכה. במידה ומגישים את הבקשה בפעם הראשונה, ניתן להגישה בכל זמן נתון ללא הגבלה. לאחר קבלת הויזה, לרוב, ניתן להגיע למדינה כחודש לפני תחילת התוכנית/ הכשרה/ לימודים/ עבודה. כמו כן, סטודנטים, הנמצאים תחת סטאטוס סטודנט בתוקף, יכולים להיכנס למדינה מהרגע שקיבלו את הויזה.

 

ברוב המקרים אשרת השהייה תהיה תקפה עד חודש לאחר סוים התוכנית בה משתתפים, כאשר בחודש זה, המבקר יכול לטייל ברחבי המדינה. קיימת אפשרות להגשת בקשה להארכת הויזה ותקופת השהות בהתאם לצורך ועל פי הכללים והתנאים.

השארת תגובה